BLAHA DENT, s.r.o., Závodská cesta č. 4, 010 01 Žilina

  • Angličtina
  • Slovenčina

Otváracie hodiny recepcie : po – pia: 7:00 - 20:30
  Kontakt : 041/ 7 632 832, 0905 129 241

Lekár

Alena Hrabovská

Absolvovala Strednú zdravotnú školu v Žiline v odbore všeobecná sestra. Svoje vedomosti a praktické zručnosti ďalej aktívne rozširovala nielen prácou v našej praxi ale aj sústavným ďalším vzdelávaním. Ukončila tiež štúdium v odbore dentálna preventistka, čím chce ďalej šíriť osvetu v oblasti dentálnej hygieny.