Alena Hrabovská

Absolvovala Strednú zdravotnú školu v Žiline v odbore všeobecná sestra. Svoje vedomosti a praktické zručnosti ďalej aktívne rozširovala nielen prácou v našej praxi ale aj sústavným ďalším vzdelávaním. Ukončila tiež štúdium v odbore dentálna preventistka, čím chce ďalej šíriť osvetu v oblasti dentálnej hygieny.