MUDr. Martin Blaha

Lekársku fakultu Karlovej Univerzity absolvoval v roku 2007. Plné 3 roky pôsobil na nadštandardných klinikách v Prahe. V Implantologickom centre sa venoval záchovnej a protetickej stomatológii ale zažil aj špičkovo vybavené chirurgické sály a precíznu prácu. Počas tohoto obdobia absolvoval viac ako 25 odborných kurzov a prednášok. Sám prednášal kazuistiky z vlastnej praxe pre kolegov – zubných lekárov. V roku 2009 zložil skúšku odbornosti Českej stomatologickej komory. V rámci stáže pracoval v Mexiku a vo Veľkej Británii. Od roku 2010 pôsobí v Žiline. Okrem endodoncie a Cerec technológii sa venuje zubnej chirurgii a implantológii. V roku 2017 zložil certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie. V roku 2019 zložil certifikačnú skúšku z implantológie.