MDDr. Mária Jurgová

Ukončila štúdium zubného lekárstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Niekoľko rokov pracovala na nadštandardnej klinike v Bratislave. Už počas štúdia prejavila záujem o kvalitnú stomatológiu a navštívila viacero odborných prednášok a kurzov. V súčasnej dobe sa venuje najmä záchovnej stomatológii, endodoncií, protetike a detskej stomatológií.