BLAHA DENT, s.r.o., Závodská cesta č. 4, 010 01 Žilina

  • Angličtina
  • Slovenčina

Otváracie hodiny recepcie : po – pia: 7:00 - 20:30
  Kontakt : 041/ 7 632 832, 0905 129 241

Lekár

MDDr. Mária Jurgová

Ukončila štúdium zubného lekárstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Niekoľko rokov pracovala na nadštandardnej klinike v Bratislave. Už počas štúdia prejavila záujem o kvalitnú stomatológiu a navštívila viacero odborných prednášok a kurzov. V súčasnej dobe sa venuje najmä záchovnej stomatológii, endodoncií, protetike a detskej stomatológií.