MDDr. Eva Franková

Ukončila štúdium zubného lekárstva na Masarykovej Univerzite v Brne. Už počas štúdia prejavila záujem o nadštandardnú stomatológiu a navštívila viacero odborných prednášok a kurzov. V súčasnej dobe sa venuje najmä záchovnej stomatológii, endodoncií a detskej stomatológií.