BLAHA DENT, s.r.o., Závodská road num. 4, 010 01 Žilina

  • English
  • Slovak

Opening Hours : po – pia: 7:00 - 20:30
  Contact : 041/ 7 632 832, 0905 129 241

Doctor

MDDr. Radka Môciková

Ukončila štúdium zubného lekárstva v Olomouci. Už počas štúdia prejavila záujem o nadštandardnú stomatológiu a navštívila viacero odborných prednášok a kurzov. V súčasnej dobe sa venuje najmä záchovnej stomatológii, endodoncií, protetike a detskej stomatológií. Pani doktorka hovorí slovensky a anglicky.